EVRİM TEORİSİNİ
ÇÜRÜTEN...

KİTAPLAR
MAKALELER
FİLMLER
SİTELER...

... SERİSİ


Harun Yahya'nın Dünya Çapında Olay Yaratan "Yaratılış Atlası" İsimli Eserini Buradan Okuyabilirsiniz.Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.
Harun Yahya'nın çeşitli konularda yazılmış 200'ü aşkın eserinin tam metinleriyle yeraldığı internet sitesine www.harunyahya.org adresinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER SİTELER
YAZAR HAKKINDA

 

 

© 2008 Harun Yahya.
www.evrim-teorisiorganetcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.

Darwinizm'in, Ani ve Büyük Yenilgisi

150 yıldır, bazı insanların evrim teorisi gibi delilsiz ve olağanüstü mantıksız bir inanca bağlanmaları, çok büyük bir mucizedir. İnsanlar, bilim adına yapılan bu sahtekarca propagandaların o kadar yoğun etkisinde bırakılmışlar, Darwinist telkinlere o kadar yoğun maruz kalmışlardır ki, bunun doğruluğunu sınamaya fırsat bulamamışlardır. İnsanlar körü körüne bu teoriye inandırılmak durumunda bırakılmış, bu sahte teori okullara, eğitim kurumlarına girmiş, üst düzey profesörler, bilim adamları tarafından anlatılmış ve gazeteler sahte deliller ile ilgili sayısız haber yapmıştır. Bunun sebebi şudur: Darwinizm bir dindir. Bilimsellikle hiçbir ilgisi yoktur. İnsanları, Allah inancından uzaklaştırmayı amaç edinmiş bir ideolojidir. Dünyaya, canlılığa, tüm evrene basit açıklamalar yapar ve insan dahil tüm varlıkların amaçsızca yaratıldıkları telkinini verir.

Bu sahte dine en büyük darbe 20. yüzyılın sonlarında gelmeye başlamış ve 150 yıldır süregiden bu aldatmaca sona ermiştir. Canlıların evrim geçirmedikleri, yaratıldıkları gerçeği, tüm delilleriyle gözler önüne serilmiştir. İnsanlara yapılan yalancı telkinler, bilimsel delillerin ortaya konmasıyla ortadan kaldırılmış, insanlar, evrim teorisi sahtekarlığına karşı uyandırılmışlardır. Darwinistler, tek bir hücredeki olağanüstü sistemin tesadüfen oluşamayacağının, yeraltından tek bir tane bile ara fosil çıkarılmadığının, yeryüzündeki her canlının milyonlarca yıl boyunca aynı kompleks sistemlere sahip olduğunun açıkça ilan edilmesiyle ani bir yenilgi ile karşılaşmışlardır. Şu an evrim yalanını ve buna yıllardır delil olarak gösterilen sayısız sahtekarlığı tekrar tekrar gündeme getirip teoriyi kurtarma çabaları, bu ani yenilginin beklenen sonucudur.

Ülkemizde ve dünyanın belli başlı çeşitli ülkelerinde oldukça fazla sayıda kişiye ücretsiz olarak dağıtılan Sayın Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eseri, Darwinist kaleleri temelinden vurmuş, Darwinist propagandayı derinden sarsmıştır. İnsanlar, milyonlarca yıl boyunca değişmeyen milyarlarca canlının sadece bir kısmını inceleme imkanı bulmuş ve evrim teorisinin yıllardır içinde bulunduğu delilsizlik karşısında, Yaratılış gerçeğinin açıkça sergilediği delillerle buluşmuştur. Darwinizm artık dünyayı aldatamamaktadır. Darwinizm, tüm iddiaları ile birlikte çöpe atılmış, bitmiştir. Şu bir gerçektir ki, yüzbinlerce profesörün, bilim adamının, üniversite öğrencisinin, doktorun, evrim teorisinin son derece mantıksız iddialarına gözü kapalı inanmaları, günümüzden en fazla 20 yıl sonra hayretle anılacak, karikatürlere, fıkralara konu olacak tarihi bir olaydır.

Bazı Darwinistlerin basın yoluyla halen, acınacak haldeki bu yalanı sürdürmeye çalışmasının bir manası yoktur. Gerçeği gören ve kabullenen yüz binlerce insan gibi, onlar da "aldatıldıklarını" kabul etmeli, zararın neresinden dönülürse kar olduğunu göz önünde bulundurmalıdırlar. Çünkü yerde ve gökte tüm deliller, canlıların Yüce Yaratıcı Allah tarafından yaratılmış olduğunu gözler önüne sermektedir ve Allah'ın dilemesiyle sermeye devam edecektir.

Darwinistler, Fosillerin Evrimi Reddetmesi Karşısında Panik İçindedirler

Canlıların tesadüfen, aşamalarla, mutasyonların sebep olduğu genetik bozulmalarla değişime uğradıklarını ve başka canlı türlerine dönüştüklerini iddia eden evrim teorisi savunucularının, milyonlarca yıl sürmesi gereken bu sözde evrim tarihine bakarak, milyonlarca hatta milyarlarca ara form örneği sunmaları gerekmektedir. Ama Darwin'le başlayan bu iddia, 19. yüzyılda bir ara form örneği sunamadığı gibi, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda da bu delili sunamamıştır. Evrim ideolojisi, bu açık delilsizliğe rağmen gündemde tutulmuş, okulların biyoloji derslerine konu olmuştur.

Ancak Darwinistlerin sefahat dönemi artık sona ermiştir. Evrimi delillendirme uğruna gerçekleştirilen çabalar, yapılan kazılar, hiç durmaksızın Yaratılış örneklerini vermiştir. Bu ilmi delillerin ortaya çıkması Darwinizm'in yıkılışını tüm insanlara açıkça göstermiştir. Darwinistler, ortaya çıkan bu delillerin halka sunulduğu fosil sergilerini yasaklamaya, fosillerin tanıtıldığı kitapları yakmaya çalışmışlardır. Bilimsel çalışmalara verilen bu radikal tepki, Darwinistlerin gerçeklerin ortaya çıkmasından duydukları büyük endişeyi açıkça göstermektedir. devamı

Darwinizm, İndirgenemez Kompleks Yapılar Karşısında Çıkmazdadır

Bir organizmanın kompleksliği, o organizmanın gelişiminin, tesadüfi etkilerle gelişmeyeceğinin açık bir kanıtıdır. İşte bu nedenle Darwinistler, tüm yaşamı ve canlılığı çok basit açıklama eğiliminde olurlar. Örneğin, ilk hücrenin çamurlu suda tesadüfen oluştuğunu, milyonlarca yıl gerçekleşen şuursuz, rastgele müdahalelerle günümüz medeniyetini meydana getiren insanın var olduğunu iddia ederler. Hiçbir Darwinist yayın, söz konusu iddialarla ilgili detaylı bir izah getiremez, bir delil sunamaz.

Bu basite indirgeme isteği kuşkusuz Darwinizm'in tesadüfleri sahte bir yaratıcı ilah gibi görme eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu mantığa göre her şey tesadüflerin eseriyse, her şeyin çok basit oluşmuş olması gerekir. Fakat gerçekler bu şekilde değildir. Darwin'in bir çamurlu su birikintisinde tesadüfen oluştuğunu iddia ettiği ilk hücre, olağanüstü bir komplekslik barındırır ve bu komplekslik içinde var olan hiçbir parça bir diğerinden önce ya da sonra oluşamaz. Dolayısıyla böyle bir sistemin ne tesadüflerle oluşabilecek kadar basit bir yapısı vardır, ne de evrimci iddiaların öne sürdüğü şekilde aşamalarla meydana gelebilir. Bir canlı hücresi, mükemmel bir yapıdır ve bu yapıya yapılacak tek bir rastgele müdahale, hücreyi ortadan kaldırabilir.
devamı

   

Tiktaalik Rosea Darwinistlerin Yeni Bir Kayıp Halka Oyunudur

Yıllar boyunca Coelacanth'ı sudan karaya geçiş canlısı olarak tanıtmaya çalışan Darwinistler, Coelacanth'ın günümüz denizlerinde hala yaşamakta olan bir dip balığı olduğunun anlaşılmasıyla, büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Bu örnek, Darwinistlerin, fosiller üzerinde ne kadar büyük çaplı spekülasyon oluşturabileceklerini gözler önüne sermektedir.

Nitekim 2004 yılında bulunan ve yaşı yaklaşık olarak 385 milyon yıl olarak hesaplanan Tiktaalik roseae fosili de söz konusu evrimci spekülasyonlara maruz kalmıştır. Fosilin sahip olduğu "mozaik" özellikler Darwinistler tarafından hayali evrimin bir ara geçiş formu olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.
Oysa sudan karaya geçiş iddiasındaki kara hayvanları ile balıklar arasında bulunan fizyolojik uçurumlar bir yana, söz konusu fosilin yapısal özellikleri de Darwinist iddiaları tümüyle yalanlamaktadır.

Tiktaalik roseae'nin fosilleri iyi korunmuş üç örneğe dayanmaktadır. Boyu yaklaşık 3 metreyi bulan canlı, bazı mozaik özellikler sergilemektedir. (Mozaik canlılar, farklı canlı gruplarına ait özellikleri barındıran canlılardır.) Söz konusu canlı, bir balıkta olduğu gibi yüzgeç ve pullara sahiptir. Yassı yapıdaki kafatası, hareketli boynu ve nispeten güçlü yapıdaki kaburga yapısı ise kara canlılarında görülen özelliklerdir. İsmi yerel Inuktikuk dilinde "iri, sığ-su balığı" anlamına gelen canlının göğüs yüzgeçlerinde kemikler de vardır. Söz konusu farklı yapılar evrimci spekülasyon malzemelerini artırmakta ve canlı fosili üzerinde yapılan detaylı araştırmaları görmezden gelen bazı Darwinistlerin bunu ara form olarak sunmalarına neden olmaktadır. devamı

Darwinistler, Sahte Evrim Delilleri ile Teorilerini Ayakta Tutmaya Çalışmaktadırlar

Darwinizm, moleküler biyolojide, genetikte, paleontolojide, biyomatematikte yaşanan gelişmeler karşısında çaresiz kalmıştır. Çeşitli bilim dalları tarafından ortaya konulan sayısız bulgu, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini çok açık ve kesin olarak göstermektedir. İşte bu, Darwinist yenilgidir. Darwinist yenilginin en önemli göstergelerinden biri ise, sahte deliller, hiçbir gerçekliği olmayan hayali senaryolardır.

Evrim teorisinin tarihi, birbirinden çeşitli sayısız sahte delil örneği ile doludur. Darwinistler, bir insan kafatasına yeni ölmüş bir orangutan çenesinin eklenmesi ile oluşturulan ve 40 yıl boyunca bilimsel delil olarak sergilenen Piltdown adamı sahtekarlığını örtbas etmişlerdir. Bir domuza ait azı dişini Nebraska adamı olarak ilan edip, onun ailesiyle birlikte sosyal hayat içinde rekonstrüksiyonlarını çizmekten çekinmemişlerdir. Darwinistler, ağaç gövdelerine açık ve koyu renklerde güveler yapıştırıp, bunu tüm dünyaya bilimsel bir evrim delili olarak göstermeye yeltenmişlerdir. Dinozor fosiline tüy eklemiş, sahte embriyo çizimleriyle insanın gelişim safhalarında evrimin gerçekleştiği iddiasında bulunmuşlardır. Darwinistler, Kambriyen dönemine (543-490 milyon yıl önce) ait olağanüstü komplekslikteki fosil örneklerini, evrim teorisini tamamen geçersiz kıldıkları için, 70 yıl boyunca Smithsonian müzesinin deposunda saklamakta sakınca görmemişlerdir. İşte Darwinizm tarihi, bilim adına yapılmış ve insanları kesin olarak aldatmayı amaçlamış inanılması güç sahtekarlık örnekleri ile doludur. Bu sahtekarlıkları yapanlar; evrimci bilim adamları, profesörler ve paleontologlardır. Bu durum, evrim ideolojisinin bilim adamlarını sahtekarlığa sürükleyecek kadar güçlü bir din olduğunu göstermektedir.
devamı

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR